top of page
Eye Test Glasses

Plastické
a estetické výkony

Operace víček

V průběhu stárnutí organismu dochází ke změně struktury očních víček. Řada vnějších i vnitřních vlivů způsobuje ztrátu elasticity a pevnosti kůže a podkoží víček, atrofizaci svalových struktur víček a následné prolapsy tukových váčků. To vše může mít za následek nežádoucí změny tvaru očních víček i celou řadu změn funkčních.

 

     Mezi nejčastějších negativní dopady patří omezení zorného pole, nedostatečné roztírání slzného filmu nebo krytí očního povrchu a především přetížení svalového aparátu víček, kdy svalové přepětí při dlouhotrvajícím přetížení svalů zdvihajících víčka s přebytkem kůže anebo tukového vaziva, způsobuje následnou únavu očí i možných navazujících bolestí hlavy. Z toho plyne zhoršení vidění, oči jsou pocitově těžké, unavené a mohou více slzet.

 

     Před samotným zákrokem je nezbytná konzultace s lékařem, kdy jsou probrány subjektivní i objektivní obtíže i očekávání pacienta, která eventuální zákrok může přinést.

     Zákrok se provádí v lokální anestezii a trvá i s přípravou cca jeden a půl hodiny. Chirurgem je po liniování (“kreslení” trasy kožních řezů) a přípravě operačního pole nejprve injekčně znecitlivěna operovaná oblast. Následně je proveden kožní řez a odstranění přebytečné kůže víčka. V případě, že to stav vyžaduje, jsou preparována tuková tělesa podmiňující tvar očního víčka. Při jejich prolapsu (“nadměrném vyklenování”) přes atroficky změněný orbikulární sval” se provede resekce jejich nadbytku. Všechny tkáňové vrstvy se pak uzavřou, ošetří se drobná krvácení, která mohou při preparaci vznikat a následně se provede sutura tedy sešití okrajů kůže.

     V případě operace horních víček je stěžejním krokem operace odstranění přebytečné kůže. U operace dolních víček je obvykle hlavním krokem odstranění tukových prolapsů dolních víček. Nicméně každé lidské tělo je zcela unikátní a je nutné ke každému zákroku přistupovat individuálně.

     Po sešití se ranka fixuje elastickou náplastí, tvarově uzpůsobenou k výsledné ráně. Po zákroku se někdy doporučuje rány chladit, neboť chlad kromě tlumení bolesti způsobuje i stažení cév, což má za následek zmenšení otoku a modřin. Někteří autoři se od toho kroku ovšem v poslední době odvracejí.

     Každý chirurg používá na dílčí kroky trochu jiné techniky a postupy, které jsou dány jeho zkušeností i možnostmi místa, kde se výkon provádí. Výsledek by ovšem měl vždy směřovat k optimálnímu výsledku při hojení s maximálním ohledem na bezpečí pacienta.

     Hojení je obvykle rychlé, několik dní je třeba dodržovat klidový resp. šetřící režim, aby se rány začaly dobře hojit a nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo zanesení sekundární infekce. Běžně k procesu hojení patří mírné otoky a modřiny kolem očí, které se ovšem do 1-2 týdnů vstřebají. Za týden od operace je naplánována pooperační kontrola, během které lékař obvykle odstraní stehy a hojení pak pokračuje volně, kdy pacient může vykonávat obvyklé činnosti včetně práce a sportu. Plné mechanické zatížení tkáně je za cca 6 týdnů od výkonu. Výkon je možné provádět ve všech ročních obdobích, ovšem v těch, kdy je více ionizujícího záření (UV záření) je nutné 2-3 měsíce od výkonu jizvy chránit před expozicí tímto zářením (sluneční brýle, krém s vysokým ochranným indexem proti UV, zdržování se v interiéru a podobně..), aby nedošlo k nežádoucí pigmentaci jizev.

 

Cena:

horní víčka 14 000,-

dolní víčka 16 000,-

Omlazení pleti a korekce vrásek

 

Aplikace kyseliny hyaluronové

Kyselina hyaluronová je látka tělu vlastní, která se věkem ztrácí. Vpravením této látky do míst, kde je kůže povislá a vrásčitá se tyto oblasti opět napnou, dojde k vyhlazení vrásek, kůže se stane více elastickou a projasněnou. Aplikace do podkoží se provádí velmi tenkou jehlou. Před vlastním zákrokem se používá k znecitlivění  anestetický krém. Výkon pak není tolik bolestivý. Efekt je okamžitý. Účinek přetrvává přibližně 5-12 měsíců.

Cena: 2500,-/1ml, ošetření pleti a anestesie 500,- Kč

 

Aplikace intradermálních nití

K vypnutí drobných vrásek kolem rtů, očí, ale i na čele, pozdvižení obočí a vyhlazení a zpevnění povislé kůže na tvářích a podbradku lze s efektem využít i intradermální nitě. Vstřebají se do 180 dní a zanechají vytvořenou kolagenní mřížku, která pleť vypne a projasní. Má též lipolytický efekt – rozpouští tukové buňky. Vlákna se zavádí pomocí tenkostěnné pružné jehly. Zákrok je téměř nebolestivý, k znecitlivění lze použít anestetický krém. Ošetření je rychlé.  Účinek dle typu pleti vydrží i více než 1 rok.

 Cena: od 2000,- Kč (ošetření pleti a anestesie + mono nitě 10ks), každá další niť dle druhu 180- 450,- Kč

 

Jett Plasma Lift Medical

Přístroj Jett Plasma Lift Medical je zdravotnický prostředek, který využívá fyzikální princip posloupnosti jiskrových výbojů generovaných stejnosměrným napětím  k ošetření pokožky a sliznic.

Může se tedy použít k úpravě napnutí kůže očních víček, která začíná ztrácet elasticitu a začíná být patrný pokles povislé kůže (počínající blefarochalasa). Stejně tak dokáže vyhladit počínající vrásky převážně kolem ušních lalůčků, očí a úst.

Další indikace k použití je odstranění kožních lézí, jako xantelasma, bradavičky, stařecké a pigmentové skvrny, pavoučkové névy na obličeji, moluska.

K výkonu je nutná injekční podkožní anestesie.

Cena : blefarochalasa 7000,- Kč, , odstranění kožních lézí dle počtu a velikosti od 500,- Kč

 

Před každým zákrokem je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, kdy je stanovena indikace, vybrán způsob ošetření a určena přesná cena výkonu.

zpět na stránku Služby ordinace

bottom of page