top of page
Eye Test Glasses

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBORU OFTALMOLOGIE

Všeobecná oftalmologie        

 • poskytujeme oftalmologickou péči pacientům všech věkových kategorií.

 • těžiště naší práce je pravidelná dispenzární péči o naše pacienty, které pravidelně sledujeme a kontrolujeme ve všech aspektech oční problematiky. Standardně monitorujeme zrakové funkce, ostrost vidění, rozsah zorného pole, nitrooční tlak i kompletní strukturu oka vč očního pozadí kde se zaměřujeme na screeningovou diagnostiku sítnice a očního nervu.

 • diagnostika refrakčních vad a jejich dioptrická korekce

 • kontaktologie - komplexní péče o pacienty používající kontaktní čočky - vyšetření a návrhy individuálních řešení při nošení kontaktních čoček. Zaškolení pacientů, kteří s kontaktními čočkami začínají. Edukace ohledně péče a pravidelného nošení kontaktních čoček. 

 

Specializovaná diagnostická a léčebná péče:

 • glaukom (zelený zákal) 

 • makulární degenerace 

 • diabetická a hypertonická retinopatie

 • odchlípení sítnice

 • sklivcové zákaly

 • katarakta (šedý zákal)

 • uveitidy - nitrooční záněty

 • okluzivní poruchy retinálních cév

 • syndrom suchého oka

Plastické a estetické výkony

(viz samostaná stránka)

Eye Test Glasses
preventivni.jpg
KZDZ.jpg

KOMPLETNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ, PŘEDPIS BRÝLÍ

Kompletní vyšetření vám doporučujeme jednou za dva roky. Při podezření na počínající onemocnění či při rizikových faktorech (diabetes, hypertenze nebo naopak velmi nízký tlak krve, velká zraková zátěž, závažná oční onemocnění v rodině a jiné) kontrolní prohlídky doporučujeme v kratších termínech.
 

PREVENTIVNÍ A DIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ

Pro zaměstnance s vysokou zrakovou zátěží, např. při celodenní práci s PC nebo podobným zařízením. Komplexní vyšetření doporučujeme jedenkrát ročně, u mladších zaměstnanců, kteří jsou bez potíží a dalších rizikových faktorů (diabetes, vysoký krevní tlak, závažné oční onemocnění v rodině), jednou za dva roky.

PORADA PŘI ŘEŠENÍ REFRAKČNÍCH VAD

Krátkozrakost (MYOPIE) je zraková vada, která neumožňuje ostré vidění vzdálených předmětů. Oční bulbus je příliš dlouhý, takže se paprsky procházející okem, neprotínají na sítnici, ale ve sklivci. Na sítnici je neostrý obraz.

Dalekozrakost (HYPERMETROPIE) je zraková vada, při které je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se vytváří až za sítnicí a na sítnici je vjem neostrý.

dite.jpg
glaukom.jpg
cocky.jpg

DĚTSKÉ REFRAKČNÍ VADY

Včasné rozpoznání oční vady a její správné a neprodlené řešení je velmi důležité pro vývoj zraku každého dítěte. Oční vady jsou způsobeny nesprávnou geometrií oka a neparalelním postavením očí (šilháním). Brýlemi oční vadu neléčíme, ale korigujeme ji.
Správnými brýlemi předcházíme vzniku tupozrakosti (AMBLYOPIE) a šilhání (STRABISMU).

GLAUKOMOVÁ PORADNA

Glaukom neboli zelený zákal (glaukos = zelený - z řečtiny) je i dnes závažné oční onemocnění. Je to onemocnění záludné, protože ve většině případů nečiní pacientovi deset i patnáct let žádné patrné potíže. Jde o plíživé onemocnění zrakového nervu, které se obvykle projevuje také zvýšeným nitroočním tlakem. Jeho nejčastější variantou je tzv. chronický glaukom (glaukom s otevřeným komorovým úhlem).

KONTAKTNÍ ČOČKY

Aplikujeme pouze čočky renomovaných firem ( např. Johnson&Johnson, Ciba Vision, Neomed –Cooper Vision, Bausch&Lomb), které se vyznačují vynikající optickou kvalitou i biofyzikálními vlastnostmi materiálu. Materiál a minimální středová tloušťka zajišťují u všech těchto čoček vysokou propustnost pro kyslík, UV filtr chrání oči před ultrafialovým zářením. Různé typy vnitřního designu i materiálu nám spolu s pečlivým vyšetřením vašich očí dovolují vybrat optimální variantu kontaktních čoček pro celodenní či příležitostné nošení podle vašeho přání a životního stylu. Současné kontaktní čočky jsou velmi pohodlné a biokompatibilní – tj. samy o sobě nepůsobí problémy ve styku s tkáněmi lidského těla.

suche oko_edited.jpg
glaukom.jpg
Eye Exam

POMOC PŘI SYNDROMU SUCHÉHO OKA

Během dne mrkneme údajně asi 14 000 krát. Mrkáním se slzná tekutina na oku rovnoměrně roztírá. Slzy udržují rohovku a spojivku vlhkou, zásobují rohovku kyslíkem a vyhlazují její mikroskopické nerovnosti. Slzy obsahují kromě vody také mukózní složky, bílkoviny, lipidy, enzymy a protilátky. Slzný film se významně podílí na ochraně a regeneraci epiteliálních buněk povrchu rohovky.
Je-li systém produkce, složení nebo distribuce slz narušen, dochází k velmi výrazným subjektivním potížím.
Pacient má pocit cizího předmětu v oku (cítí „písek v oku“), tlak, pálení, řezání, někdy i bolest. Jindy vnímá pouze nespecifický oční dyskomfort nebo únavu.

ŠEDÝ ZÁKAL PŘED I PO OPERACI

Oční čočka se během života mění. Nejdříve tuhne její jádro, tím čočka pomalu ztrácí své akomodační schopnosti. S postupujícím věkem se také pomalu horší průhlednost čočky a čočka přestává být čirá. Pacient se dívá „jakoby přes zamlžené sklo“, vidí neostře zejména do dálky, mění se jeho vnímání barev. Často si stěžuje, že vidí hůře na televizi a při řízení, především za šera a v noci. Zkalení čočky nazýváme šedý zákal neboli katarakta.

VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE (VPMD)

Jedná se o onemocnění, které postihuje pacienty ve věku kolem padesáti let a výše. Projevuje se degenerativním onemocněním oka v místě tzv. žluté skvrny, neboli makuly. Makula je malá, ale velice důležitá oblast sítnice, která umožňuje ostré vidění v ose pohledu. Dojde-li ke ztrátám v oblasti makuly, pacient má velmi výrazné potíže při čtení, a posléze i na všechny ostatní vzdálenosti.

bottom of page